O nás

Z původně velkého dechového orchestru vznikla dnešní podoba Turnovanky, tedy malý dechový orchestr čítající 16 stálých členů. Ozdobou jsou pak zpěváci Jana Vyhlídková, Michaela Vildová a Ladislav Kopecký. V repertoiru mají své nazastupitelné místo tradiční rytmy jako polka, valčík, tango, ale zároveň můžete na četných koncertech slyšet i řadu tanečních rytmů z repertoiru Turnovského big bandu či další swingové skladby. Všechny uvedené rytmy pak určitě najdete na našem CD - "Splněná přání". To, že si svojre přání rádi splníme dokládá i naše nové CD s názvem "Jedeme dál".

 

Z předcházejících kapelníků pak musíme zmínit alespoň některá jména. Zakladatele Turnovanky (původně Městské dechové hudby) pana Aloise Lubinu a dlouholetého propagátora dechové hudby v našem regionu pana Jiřího Sedláčka. Turnovanka působí nejen v regionu Turnovska, ale zúčastnila se také několika koncertů v zahraničí např.v Německu, Belgii, Holandsku a Polsku. I přes velký nedostatek především mladých hudebníků se daří soubor příjemně omlazovat a zachovávat i nadále jeho více jak osmdesátiletou tradici.

Historie turnovanky

První dechová hudba působila v regionu Turnovska již od roku 1898. Byla to poměrně známá dechová hudba pana Zadražila. Pravděpodobně i v tomto období vzniká další hudební těleso, ze kterého se postupem času vytvořila dnešní podoba Turnovanky. Byla to Městská dechová hudba pod taktovkou Aloise Lubiny.

Několik let před začátkem II. světové války, v roce 1932 se obě tělesa představila na společném koncertě spojených kapel Turnovska. Po druhé světové válce tak vedle sebe existovalo dokonce několik dechových kapel. Z nich si svou kvalitou a seriózností získala největší přízeň diváků právě Městská dechová hudba pod řízením již zmiňovaného kapelníka Aloise Lubiny.

Po roce 1950 už nestačilo k vedení dechové hudby pouze kapelníkovo živnostenské oprávnění, orchestry musely mít svého zřizovatele. Prvním zřizovatelem tehdejší Městské hudby byla Dioptra, později Sklostroj, a také Kulturní centrum města Turnova, kteří hudbu dle svých možností materiálně zabezpečovali a dohlíželi na její činnost. Postupem času se dechové hudby přejmenovávaly podle svých zřizovatelů. Městská dechová hudba se tak změnila na Sklostrojanku. Po dlouhodobém působení Aloise Lubiny přebírá v 70. letech minulého století kapelnickou taktovku Jiří Sedláček.

Po roce 1989 přestává být zájem o produkci tak velkého orchestru čítajícího až čtyřicet hudebníků. Z tehdejší Sklostrojanky vznikla dnešní podoba Turnovanky, tedy malý dechový orchestr. V roce 1996 přebírá vedení souboru od Jiřího Sedláčka, dlouholetého kapelníka a propagátora dechové hudby nejen v našem regionu, kapelník Ivo Bláha. Ten nasbírané zkušenosti předává v roce 2002 současnému kapelníkovi Jindřichu Badovi.

V dnešní podobě má Turnovanka 16 stálých členů. Soubor působí nejen v regionu Turnovska, ale zúčastnil se také několika koncertů v zahraničí, např. v Německu, Belgii, Holandsku a Polsku. I přes velký nedostatek hudebníků se daří ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Turnově soubor příjemně omlazovat a zachovávat i nadále více jak osmdesátiletou tradici.