Kam za dechovkou? Přece na Dalmácko !

03.04.2015 12:10

Poslední dvě hry na Daliměřicích v této sezóně!!!!! Nezapomeňte přtijít 11. a 25.dubna!!!!!!